Obmedzenie pohybu

26.10.2020 zverejnil/a jalovec_obec.