Nahlásenie stavu vodomerov LVS, a,s,

Zverejnené 8. januára 2021.
Bez úpravy .