Nahlásenie stavu vodomerov LVS, a,s,

8.1.2021 zverejnil/a jalovec_obec.