Kalendár vývozu odpadov v roku 2023

20.1.2023 zverejnil/a jalovec_obec.

plasty, tuhý (zmesový komunálny odpad)