Celoplošné testovanie- uznesenie vlády

Zverejnené 22. októbra 2020.
Bez úpravy .