Celoplošné testovanie- časový harmonogram – odporúčanie

Zverejnené 29. októbra 2020.
Bez úpravy .