Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Zverejnené 27. júna 2022.
Bez úpravy .