Archeologický výskum

Materiál poskytla : RNDr.Dagmar Lepišová, Národná databáza jaskýň, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš

Zverejnené 9. februára 2022.
Bez úpravy .