Preskočiť na obsah

25. november -Svetový deň eliminácie násilia na ženách

Zverejnené 23.11.2023.

Rodina je miestom, kde by sa každý člen mal cítiť bezpečne. No paradoxne, rodina  je aj miestom, kde dochádza k ohrozeniu, bitkám, strachu a ponižovaniu. Je to v prípadoch domáceho násilia, ku ktorému, žiaľ, v niektorých našich rodinách dochádza. Obeťami sú nielen ženy, no aj deti a seniori. Za zatvorenými dverami domov či bytov ide o uplatnenie moci jedného člena domácnosti nad ostatnými. Je poľutovaniahodné, že k násilnému správaniu dochádza medzi tými, ktorí by si mali byť navzájom oporou.  Za násilie však nie je zodpovedná obeť, ale ten, kto ho pácha. Neprestane samo, preto je dôležité nemlčať a čo najskôr vyhľadať pomoc.

Nebuďte obeťami, pretože každý má právo na život bez násilia…!!!

kpt. JUDr. Anna POLJAKOVÁ

preventistka | vnútorné oddelenie | Okresné riaditeľstvo PZ

https://infoweb.minv.sk/podpis/img/whole.12529471.png

Komenského 841 | 03146 Lipt. Mikuláš | Slovenská republika

tel.: 0961453130 | fax.: 0961453109

anna.poljakova@minv.sk | www.minv.sk